Монгол-Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
  • 17:09
  • 25

Монгол-Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр